Ống Composite FRP

Bên cạnh việc cung ứng bồn FRP và phủ FRP bề mặt, chúng tôi cũng đầu tư vào sản xuất hệ thống lọc khí, ống dẫn và van chắn khói trong nhiều năm qua. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong sản xuất và máy lọc khí đốt dựa trên bản vẽ hay yêu cầu của khách hàng.