Sản Phẩm FRP theo yêu cầu

Chúng tôi cũng sản xuất các sản phẩm Composite FRP thiết kế đặc biệt trên yêu cầu khách hàng với hình dáng và kích thước chuyên biệt: